Poczta nauczyieli Biblioteka szkolna
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica
(0 59) 841 52 12

Uczniowie

 


Home > Uczniowie > Wolontariaty

WOLONTARIATY

Szkolny Klub Wolontariusza „Kornelowskie Słońce”

W szkole podstawowej działa od roku szkolnego 2013/2014 szkolny klub wolontariusza „Kornelowskie Słońce”. Opiekunem klubu jest pani Weronika Kwaśniewska. Ideą SKW jest propagowanie i szerzenie pomocy wolontarystycznej wśród uczniów naszej szkoły.
Obecnie do klubu należy wiele uczniów naszej szkoły. Do klubu chętni uczniowie mogą dołączać także w trakcie roku szkolnego.
Działania wolontariuszy skupione są na pomocy lokalnej jak i ogólnopolskiej.
W roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 wolontariusze brali udział w akcji BohaterON, polegającej na wysłaniu pocztówki do Powstańca, sprzątali zaniedbane groby na cmentarzu w Kobylnicy, zorganizowali kiermasze ciast, z których zebrane środki przeznaczyli na zakup zabawek do akcji „Strażnicy dzieciom” organizowanej przez Straż Gminną oraz zakup artykułów spożywczych i chemicznych do akcji „Seniorom na Wielkanoc” organizowanej wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobylnicy, brali również udział w zbiórce żywności organizowanej przez Bank Żywności oraz zorganizowali zbiórkę artykułów papierniczych dla dzieci przebywających na oddziale pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Do największych sukcesów klubu zaliczyć należy wyróżnienie w kategorii „Ósemeczka” w XXIII Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”  dla Oliwii Lewińskiej i Nikoli Gdowskiej oraz wyróżnienie w tej samej kategorii w  XXIV Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” dla Michaliny Kuśmierczyk, Pauliny Wojtaszek  i Bartosza Baranka oraz nagrodę i tytuł „Wspaniałego” dla Nikolasa Żurawskiego.

 

Klub Wolontariusza „Tęcza” działający w Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi

Klub Wolontariusza „Tęcza” powstał w 2007 r. , od tego czasu  prężnie działa  na wielu płaszczyznach. Uczniowie należący do Klubu  bardzo chętnie angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia i akcje charytatywne, których w trakcie roku szkolnego jest wiele.

Klub Wolontariusza przy Gimnazjum w Kobylnicy od kilku lat współpracuje z Bankiem Żywności w Słupsku, wspierając w ten sposób najbardziej potrzebujące osoby. Uczniowie kilka razy w roku uczestniczą w zbiorkach żywności: „Podziel się posiłkiem”, „Świątecznej Zbiórce Żywności” oraz „Wielkanocnej Zbiórce Żywności”.

Wiele zaangażowania i pracy uczniowie – wolontariusze wkładają w przygotowanie organizowanych, przez szkołę czy Gminę Kobylnica, imprez do których zaliczyć można: Festiwale Nauki, Festyny Rodzinne, konkursy tematyczne czy Wojewódzkie Targi Edukacyjne.
Wolontariusze od 3 lat pomagają też w organizacji i przeprowadzeniu turniejów, organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „Piast-B”, działający przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy. Ponadto, wolontariusze z klas trzecich  Gimnazjum pomagają opiekunom świetlic wiejskich w organizacji zajęć  popołudniowych na terenie Gminy Kobylnica.

Od kilku lat wolontariusze z wielkim zaangażowaniem koordynują akcję zbiórki plastikowych nakrętek  na rzecz akcji charytatywnych i fundacji. Od ubiegłego roku kobylniccy wolontariusze wspomagają realizację Olimpiad Specjalnych. Z ogromnym zaangażowaniem, wypływającym z potrzeby serca, przygotowują zawodników do startu, czuwają nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji oraz bezpieczeństwem na zawodach. Trzy lata z rzędu wolontariusze z Klubu Wolontariusza „Tęcza” zajęli zaszczytne miejsca w Samorządowym konkursie nastolatków  „Ośmiu Wspaniałych”.

Dzięki podpisaniu porozumienia o współpracy i wypracowaniu odpowiedniej liczby godzin, uczeń-wolontariusz otrzymuje dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.

Dzięki pracy wolontarystycznej uczniowie poznają i rozumieją problemy społeczne, doświadczają uczucia satysfakcji z niesienia pomocy ludziom, wykorzystują talenty i umiejętności wynikające z własnych zainteresowań oraz sprawdzają się w trudnych, nowych i nietypowych sytuacjach.

 

Prezent pod choinkę

Od roku szkolnego 2015/2016 nasza szkoła bierze udział w akcji charytatywnej „Prezent pod choinkę” organizowanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, której koordynatorem w naszym regionie jest ks. Wojciech Froehlich, Dyrektor Diakonii Pomorskiej.

Akcja ma celu zebranie paczek-prezentów świątecznych dla chłopców i dziewcząt w wieku 2-5, 6-8, 9-11, 12-15 lat, którzy mieszkają na Białorusi, w Rumunii i na Ukrainie, a rozpoczyna się ona w październiku i kończy na początku listopada. W akcji co roku udaje nam się zebrać coraz więcej paczek.