Poczta nauczyieli Biblioteka szkolna
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica
(0 59) 841 52 12

Szkoła


Home > Z życia szkoły > Biblioteka szkolna

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem,
miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru,
w martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens.

Kornel Makuszyński


Kto jest najważniejszy w bibliotece? Bez obecności kogo - każda, nawet najlepiej wyposażona biblioteka jest martwa?
Czytelnik - to w bibliotece osoba najważniejsza!

Biblioteka jest czynna codziennie od godz. 7.30 do 14.30. Biblioteka szkolna mieści się w sali nr 211Ł na I piętrze łącznika  budynku szkolnego.

Jest pracownią służącą realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy ucznia i nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wspieraniu ucznia w procesie samokształcenia. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory piśmiennicze i audiowizualne. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice i rodzeństwo uczniów.

Zasady korzystania z biblioteki oraz prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki. W bibliotece znajduje się kącik czytelniczy do pracy cichej oraz jedno stanowisko komputerowe z Internetem dla uczniów do korzystania w celach edukacyjnych.

Bibliotekę szkolną prowadzą Anna Warcholak-Skimina oraz Kamila Skóra.

 

Przecie każda książka jest żywym stworzeniem...
Każda ma duszę i każda ma serce.

Kornel Makuszyński