Poczta nauczyieli Biblioteka szkolna
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica
(0 59) 841 52 12

Rodzice


Home > Rodzice > Stowarzyszenie Edukacyjne Innowacja

Stowarzyszenie Edukacyjne INNOWACJA

Cele statutowe Stowarzyszenia:

 1. Edukowanie uczniów w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych, programowania i robotyki.
 2. Unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły.
 3. Wspieranie nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego oraz zdobywania przez nich nowych kwalifikacji.
 4. Wszechstronne działania zmierzające do rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
 5. Wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 6. Inicjowanie przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych i pomoc w ich realizacji.
 7. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym.
 8. Promowanie zdrowego stylu życia w trosce o dobrą kondycję psychiczną oraz fizyczną dzieci i młodzieży.
 9. Wspieranie finansowe najuboższych i najzdolniejszych uczniów.
 10. Współpraca z władzami państwowymi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi.
 11. Działania na rzecz integrowania Europy i społeczności europejskich.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes - Mateusz.Nitka
V-ce Prezes - Bartosz Miodek
Członek Zarządu - Michał Huzarski