Poczta nauczyieli Biblioteka szkolna
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica
(0 59) 841 52 12

Uczniowie

 


Home > Uczniowie > Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna – 23 - 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe – 14  – 27 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna – 14  – 19 kwietnia 2022 r.
Zakończenie roku szkolnego – 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie – 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty: 1. Język polski – 24 maja 2022 r.
2. Matematyka– 25 maja 2022 r.
3. Język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r.


Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty:
1. Język polski – 13 czerwca 2022 r.
2. Matematyka – 14 czerwca 2022 r.
3. Język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r.


Termin ogłoszenia  wyników egzaminu ósmoklasisty:     1 lipca 2022 r.
Termin przekazania wyników,  zaświadczeń szkołom:      do 7 lipca 2022 r.
Termin wydania zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty:      8 lipca 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - propozycja:
24, 25, 26 maja 2022 r. – egzaminy ósmoklasisty
2 maja 2022 r.