Poczta nauczyieli Biblioteka szkolna
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica
(0 59) 841 52 12

Uczniowie

 


Home > Uczniowie > Kaszubi

KASZUBI

Język kaszubski w naszej szkole

W naszej szkole istnieje możliwość uczęszczania na lekcje języka kaszubskiego, które prowadzi p. Lidia Jankiewicz.

Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności językowych i poznanie jedynego języka regionalnego w Polsce. Ponadto uczniowie odkrywają bogactwo kultury Pomorza, uczą się szacunku do regionu, poznają historię najbliższej okolicy i odkrywają swoje korzenie.

Zajęcia języka kaszubskiego posiadają wysoką wartość edukacyjną, ponieważ są interdyscyplinarne - oprócz umiejętności językowych dzieci mają okazję rozwijać zdolności manualne, plastyczne oraz muzyczne (część zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów). 

Zajęcia realizowane są w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z tym, że w salach lekcyjnych odbywają się 2 godziny w tygodniu. W ramach trzeciej godziny realizowane są warsztaty, spotkania z regionalistami oraz wycieczki edukacyjne.

W związku z tym, że lekcje języka kaszubskiego finansowane są z dodatkowej subwencji oświatowej, wszystkie formy warsztatowe, zajęcia w terenie oraz podręczniki i zeszyty ćwiczeń, z których uczniowie korzystają podczas lekcji, są bezpłatne dla rodziców. 

Naukę języka kaszubskiego może rozpocząć każdy uczeń (nie musi posiadać korzeni kaszubskich), którego rodzic złoży odpowiedni wniosek w sekretariacie szkoły.

Dokument składa się na zasadzie dobrowolności do dnia 20 września nowego roku szkolnego. Wniosek złożony raz obowiązuje przez cały okres nauki dziecka w szkole podstawowej - czyli do końca VIII klasy (w przypadku zmiany szkoły, wniosek uwzględnia się również w kolejnej placówce). Rodzice mają prawo wypisać dziecko z zajęć drogą pisemnej rezygnacji do dnia 29 września danego roku szkolnego . Druk wniosku oraz rezygnacji z zajęć dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Na I etapie nauki języka kaszubskiego (klasy I - III) oceniana jest aktywność i zaangażowanie ucznia w pracę zarówno podczas zajęć lekcyjnych, oraz w zadania i projekty proponowane przez nauczyciela na terenie szkoły. Oceniana jest również chęć udziału w konkursach regionalnych. Na tym etapie w naszej szkole obowiązuje ocena zapisana stopniem (nie opisowa). Na II etapie nauki (klasy IV - VIII) oprócz aktywności i zaangażowania ucznia, oceniana jest również wiedza.
Wszystkie podręczniki do j. kaszubskiego przechowywane są w sali lekcyjnej, oznacza to, że dziecko nie jest dodatkowo obciążone. Ponadto, wiedza zdobywana jest wyłącznie podczas lekcji - nauczyciel nie zadaje prac domowych. Zajęcia odbywają się zgodnie z nową podstawą programową, z uwzględnieniem ćwiczenia umiejętności językowych (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie), z wykorzystaniem różnorodnych technik i zabaw edukacyjnych.
Zapraszamy i życzymy naszym uczniom miłej nauki i twórczego odkrywania Kaszub!

 

WNIOSEK

JĘZYK KASZUBSKI TO WIELKI SKARB