Poczta nauczyieli Biblioteka szkolna
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica
(0 59) 841 52 12

Rodzice


Home > Rodzice > SKO

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

Szkolna Kasa Oszczędności w SP Kobylnica działa od roku szkolnego 2012/2013.

Do kwietnia 2014 roku opiekunem SKO była Edyta Stasiak, obecnie funkcję tę pełni Sylwia Prusiecka – nauczyciel rewalidacji. W roku szkolnym 2015/2016 kobylnickie SKO po raz pierwszy przystąpiło do Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności i zajęło III lokatę na Etapie Regionalnym, a tym samym 1000 zł  nagrody dla szkoły i Brązową Odznakę dla opiekuna. Konkurs ten odbywa się cyklicznie, w każdym roku szkolnym.

Rokrocznie przybywa nam dyplomów i nagród za udział w konkursie. W roku szkolnym 2019/2020 ponownie znaleźliśmy się na liście laureatów etapu regionalnego "Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli".

Szkolne Kasy Oszczędności to program edukacyjny PKO Banku Polskiego, który od ponad 85 lat uczy najmłodszych (od 5 do 13 lat) oszczędzania i przedsiębiorczości.

Zapraszamy uczniów z klas 1-6 do zakładania kont oszczędnościowych i zapisów do Szkolnej Kasy Oszczędności. Każdy nowy uczestnik otrzymuje gadżety - upominki, często w postaci przyborów szkolnych, książeczek i gier edukacyjnych. Prowadzenie konta jest darmowe, można zakładać wirtualne skarbonki i uczyć się gospodarować własnymi oszczędnościami. Szczegółowych informacji udziela opiekun SKO - Sylwia Prusiecka.

CELE SKO TO EDUKACJA EKONOMICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE RÓŻNYCH FORM OSZCZĘDZANIA, WYRABIANIE W NICH NAWYKU ŚWIADOMEGO OSZCZĘDZANIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH.