Poczta nauczyieli Biblioteka szkolna
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica
(0 59) 841 52 12

Szkoła


Home > Z życia szkoły > Imprezy cykliczne

IMPREZY CYKLICZNE


Festyn Rodzinny

Pierwszy Festyn Rodzinny odbył się w Szkole Podstawowej w Kobylnicy w 2010 roku. Początkowo zaczynaliśmy od kilku stanowisk z konkurencjami sportowymi dla uczniów. Cieszył się dużym zainteresowaniem, co zmotywowało nauczycieli i rodziców do kontynuacji tej szkolnej imprezy. Do organizacji kolejnych festynów włączyli się: Wójt Gminy Kobylnica – Leszek Kuliński i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół w Gminie Kobylnica pozyskując dla Szkoły granty, dzięki którym Festyn został wzbogacony o kolejne stoiska. Wiele ciekawszych stanowisk z konkurencjami, a uczniowie wygrywają wiele cennych nagród, które służą im przez długie lata. Od 2014 r. festyn obejmował  również gimnazjalistów i ich rodziców.
W tym roku przypada już X Festyn Rodzinny. Rodzice i dzieci będą mogli miło spędzić czas przy stoiskach z ciastem, kiełbaskami, sałatkami owocowymi, lemoniadami, lodami, kawą
i posilić się chlebem ze smalcem – przygotowanym własnoręcznie przez jedną z naszych nauczycielek.
Przy stoisku „Babciny sad” dorośli będą mieli możliwość zaopatrzyć się w zdrowe dżemy, kompoty, powidła itp., a dzieci w zabawki, gry i inne drobiazgi przy „Dziecięcych skarbach”.
Poza stoiskami z żywnością będzie wiele konkurencji sportowych malowanie twarzy, paznokci, stylizacja fryzur, loteria fantowa i mnóstwo atrakcji, jak np. przejażdżki konne, dmuchane zjeżdżalnie, składanie balonów itd. Zachęcamy wszystkich już dzisiaj do udziału
w naszym Festynie Rodzinnym!

Kornelowskie Dni Nauki

Kornelowskie Dni Nauki organizowane są przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kobylnicy od 2019 r.  Głównym celem Dni Nauki jest nie tylko uczczenie pamięci o Kornelu Makuszyńskim – patronie szkoły, ale również upowszechnianie umiejętności obserwowania, postrzegania, wnioskowania i zaciekawianie otaczającym światem poprzez aktywne uczestnictwo w pokazach, doświadczeniach i warsztatach naukowych. Poprzez ciekawe formy kształcenia uczymy rozwiązywania trudnych zagadek naukowych w sposób przystępny, a przy okazji miły i łatwy; wykorzystywania zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce, integrowania zespołów klasowych. Chcemy pobudzić zainteresowanie rodziców działaniami szkoły i postępami ich dzieci. Wszyscy uczestnicy Kornelowskich Dni Nauki mają możliwość poznać, jakie efekty i korzyści płyną z nauki w naszej szkole.

 

Wojewódzki Konkurs Ekologiczny

Wojewódzki Konkurs Ekologiczny  odbywa się  corocznie od 2013 r.  Pierwsza edycja przebiegała pod hasłem „CZARODZIEJSKIE DRZEWA”,  następnie „PTAKI-CUDAKI”  i „KWIATY POLSKIE”. Tematem IV edycji były ”OWADY, OWADZIKI, OWADZISKA”, a V „TE, CO SKACZĄ I PEŁZAJĄ”.  Konkurs jest skierowany  do dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III. Celem konkursu jest  między innymi promocja Światowego Dnia Ziemi,  propagowanie wśród dzieci i rodziców działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska, a także promowanie twórczych dokonań młodych artystów. Organizatorkami konkursu są panie Danuta Grzechnik i Małgorzata Chudzińska.

Dzień Seniora

Dzień Seniora to impreza cykliczna zapoczątkowana w 2015 roku. Uczestniczą w niej zaproszeni emeryci – byli pracownicy szkoły- nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji. W spotkaniach z Seniorami biorą udział Wójt Gminy Kobylnica, Dyrektorzy ZSS oraz czynni nauczyciele. Aby sprawić przyjemność gościom uczniowie klas młodszych przygotowują program artystyczny i upominki. Spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem, są okazją do podtrzymania więzi byłych pracowników ze środowiskiem nauczycielskim  oraz z placówką, w której przepracowali wiele lat.

Ludzie z pasją

Impreza odbywająca się cyklicznie, której celem jest dbanie o wszechstronny rozwój ucznia, rozwijanie umiejętności poszukiwania interesujących go wiadomości oraz rozwijanie sprawności uważnego słuchania. Jak do tej pory Gośćmi byli: Leszek Kuliński - Wójt gminy Kobylnica, Bogusław Matuszkiewicz - dziennikarz, podróżnik zamieszkały w Słupsku.

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Obcojęzycznej Poezji Miłosnej

Corocznie w Walentynki w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy odbywa się Wojewódzki Konkurs Recytatorski Obcojęzycznej Poezji Miłosnej. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Andrzej Kanthak - Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Gdańsku, Cornelia Pieper - Konsul Generalny Niemiec w Gdańsku oraz Leszek Kuliński - Wójt Gminy Kobylnica.
Celem konkursu jest zwiększenie atrakcyjności nauki języków obcych oraz doskonalenie poprawności wymowy, poznanie przez uczniów poezji i otwarcie ich na kulturę innych krajów oraz motywowanie uczniów do wystąpień publicznych.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów oraz klas IV-VI SP z terenu województwa pomorskiego. Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Każdego roku gościmy w naszej szkole kilkudziesięciu uczniów, którzy prezentują swoje talenty recytując wiersze w języku angielskim i niemieckim. Ocenie podlega: dobór repertuaru, pamięciowe opanowanie tekstu, interpretacja utworu, dykcja, postawa sceniczna i ogólne wrażenie artystyczne.

Cała Polska Czyta Dzieciom

Podczas trwania tej akcji Kilka razy w roku odbywają się spotkania z publicznymi osobami (znanymi również dzieciom). Zaproszeni goście czytają fragmenty interesujących, tematycznie związanych ze swoim zawodem, książek. Poza tym opowiadają o swoim ciekawym zawodzie lub pasji naszym uczniom, mobilizując ich do czytania i nauki.
Gościliśmy już: Wójta Gminy Kobylnica Pana Leszka Kulińskiego, Prezydenta miasta Słupska Pana Roberta Biedronia, Sędzię Sądu Rejonowego w Słupsku Panią Barbarę Łakomiec, Komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy Pana Roberta Smysło, reprezentanta piłki nożnej w Kobylnicy Mariusza Głaszcza, dyrektora GCKiP w Kobylnicy Pana Marcina Świdra i wielu innych. Akcja cieszy się uznaniem uczniów i będzie kontynuowana.

Dzień Liczby Pi

Liczba Pi to stosunek obwodu koła do jej średnicy.
Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby pi. Wiele amerykańskich szkół obchodzi wtedy święto matematyki tzw. „Pi Day”. Dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego oraz Alberta Einsteina.
Rokrocznie, od 2014 roku, świętujemy w naszej szkole z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Pi, który traktowany jest także jako międzynarodowy dzień matematyki i matematyków. Chcemy zainteresować dzieci tą niezwykłą liczbą, w której każdy może znaleźć znaczenia dla siebie. Niektórzy widzą datę urodzin, numer buta czy rozmiar kołnierzyka. Ta liczba fascynowała uczonych przez wieki. Była natchnieniem wynalazców i poetów. 

To dzień, pełen zabaw i niespodzianek. Co roku mamy okazję, m.in.:

Klasa o profilu matematycznym dodatkowo obchodzi w tym dniu swoje klasowe urodziny, na których nie może oczywiście zabraknąć tortu ze świeczkami.

Gminny Przegląd Jasełek

Konkurs odbywa się cyklicznie co roku. Do udziału zapraszane są Szkoły Podstawowe z Gminy Kobylnica. Szkoły prezentują swoje przedstawienia, a ocenia je Jury, do składu którego zapraszane są osoby związane z aktorstwem, muzyką i pracą w szkole. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż zawsze biorą w nim udział wszystkie reprezentacje szkół z naszej gminy. Organizator konkursu przygotowuje nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

Gminny Konkurs Fotograficzny

Gminny Konkurs Fotograficzny odbywa się corocznie od roku 2015, a głównym jego celem jest  między innymi stworzenie uczniom możliwości wypowiedzi artystycznej, innego spojrzenia na świat zza obiektywu, czyli rozwijanie pasji związanych z fotografowaniem. Podsumowanie konkursu, to nie tylko rozdanie nagród rzeczowych i dyplomów pamiątkowych,  ale jest to zawsze ciekawa impreza okolicznościowa, z zaproszonymi gośćmi – znanymi fotografikami oraz z otwarciem wystawy fotograficznej, na której znajdują się wszystkie zdjęcia nadesłane przez uczestników konkursu. Patronat nad konkursem sprawuje: Leszek Kuliński, wójt Gminy Kobylnica. Organizatorkami  są panie: Bernadeta Dobaczewska, Anita Kowalewska, Bożena Łazorczyk.

Międzynarodowy Dzień Kropki (Dot Day)

Obchodzony  w naszej szkole jako święto kreatywności, talentu i odwagi w pokonywaniu trudności.  Vashti twierdzi, że nie potrafi rysować. Przez całą lekcję plastyki nie otwiera pudełka farb. Nauczycielka przygląda się jej idealnie białej kartce i prosi, by dziewczynka postawiła na niej zwykłą kropkę. Zniecierpliwiona Vashti wciska ołówek w sam środek kartki i zaczyna się pakować. Nauczycielka z uwagą przygląda się kropce i prosi dziewczynkę, by podpisała swoją pracę. Gdy następnym razem Vashti wchodzi do klasy, widzi swoją kropkę oprawioną w złotą ramę wiszącą nad biurkiem nauczycielki. I dochodzi do wniosku, że potrafi namalować jeszcze lepsze kropki. W końcu otwiera pudełko farb, a spod pędzelka wypływają kropki we wszystkich rozmiarach i kolorach. Historia Vashti poruszyła i zainspirowała nauczycieli do tego, by pokazać uczniom jak mogą być kreatywni oraz rozmawiać z nimi o drzemiących w nich talentach. Tego dnia organizujemy działania, które pomagają dzieciom poznawać ich mocne strony.

 

Plebiscyt na najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży spośród nominowanych przez profesjonalne jury 25. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego

Nasza szkoła podpisała umowę z Miejską Biblioteczną w Oświęcimiu na udział naszych uczniów w ogólnopolskiej imprezie przyznawania  nominowanym książkom nagrody czytelników im. K. Makuszyńskiego.
Biblioteka z Oświęcimia przysyła do naszej szkoły w czerwcu 10 książek nominowanych do tej nagrody, nasi uczniowie, chętni czytelnicy od czerwca do września czytają, wskazując (każdy po jednym tytule) wg niego najlepszą książkę. Książka, która otrzymuje najwięcej głosów, jej tytuł zostaje przekazany do biblioteki, do  Oświęcimia. Odbywa się to w formie protokołu. Oczywiście uroczystości przyznawania nagrody towarzyszy wiele interesujących, promujących czytelnictwo imprez, także w Pacanowie. My, też jesteśmy zaproszeni, ale ze względu na odległość nie wybieramy się. Zyskiem dla nas jest 10 nowych książek do biblioteki szkolnej oraz zaszczyt dla naszych uczniów, że brali udział w wyłonieniu książki, która otrzymała tak ważna nagrodę.