Poczta nauczyieli Biblioteka szkolna
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica
(0 59) 841 52 12

Uczniowie

 


Home > Uczniowie > Mniejszość niemiecka

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

1.Nauczyciel prowadzący zajęcia:

2. Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia z podziałem na klasy:

3. Wymiar godzin: po 3 godziny tygodniowo dla każdej z klas

4. Materiały dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach: podręcznik, podręcznik interaktywny, zeszyt, karty pracy, obrazki, ilustracje, plakaty, rysunki, zdjęcia, napisy,  gazetki, zabawki, przedmioty piśmiennicze, plastyczno-techniczne,  magnetofon, tablica multimedialna itp.

5. Formy realizacji: zajęcia dydaktyczne, rozwijające, ruchowe, plastyczno-techniczne, np. wykonywanie słowniczków obrazkowych, plakatów, plansz tematycznych, wykonywanie zadań na kartach pracy, krzyżówki, czytanie, przepisywanie lub tłumaczenia tekstów, gry i zabawy (również online przy użyciu aplikacji do nauki języka niemieckiego) itp.

6. Główne założenia, cel:

7. Metody i formy pracy: