Poczta nauczyieli Biblioteka szkolna
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica
(0 59) 841 52 12

Aktualności

27/09/2020

PORTALE EDUKACYJNE

Portale dla dzieci w wieku przedszkolnym, klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej.

 

25/09/2020

Ogólnopolski Próbny Egzamin  Ósmoklasisty z Operonem
jest odwzorowaniem egzaminu państwowego – ma identyczny przebieg. Zabezpieczone arkusze egzaminacyjne w formie papierowej są w wysyłane do szkół tuż przed egzaminem, a sam egzamin odbywa się w tym samym czasie w całej Polsce.
Ta próba generalna pozwala uczniowi oswoić się z formułą egzaminu, zaś szkole sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne, istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu.

Ogólnopolski Próbny Egzamin  Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 zostanie przeprowadzony w dniach:

 

Informacja dot. organizacji egzaminu ósoklasisty

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o harmonogramie przeprowadzenia egzaminu

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczących egzaminu ósmoklasisty.

1. Egzamin ósmoklasisty - informacje ogólne.

2. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - cz. 1.

3. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - cz.2.

4. Egzamin ósmoklasisty z matematyki.

5. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego.

 

25/09/2020

Piknik żeglarski

W słoneczną sobotę,  19.09.2020 r.,  na terenie bazy CSW "OPTY Ustka" oraz w porcie Ustka i na akwenie Morza Bałtyckiego, uczniowie klasy VIa wraz z wychowawczynią, Ewą Matczak,  uczestniczyli w pikniku żeglarskim.

Szóstoklasiści  skorzystali z przejażdżki Optymistami, motorówką, ćwiczyli wiązanie węzłów,  a także oglądali "od wewnątrz"  karetkę i podziwiali  z bliska pracę ratowników WOPR. Całe wydarzenie zakończone zostało  paradą jachtów i żaglowców, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie i opiekunowie. Podejrzewamy Organizatorów o swoiste konszachty, albo po prostu "dobre układy" z  moderatorami pogody,  bowiem ta była fantastyczna,  jak na zamówienie. Nie pozostało nic innego, jak tylko korzystać z ostatnich dni cudownego słońca i ładować akumulatory pozytywną energią uwalnianą w ciągu całego roku.

 

27/08/2020

Komunikat dla uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

Za kilka dni rozpoczynamy nowy rok szkolny.  Dla naszej szkoły, tak jak dla wielu w całym kraju nie będzie to łatwy rok. W codziennej pracy towarzyszyć nam będą nadzwyczajne środki ostrożności. Najważniejsza zmiana dotyczy zastąpienia systemu gabinetowego systemem klasowo – lekcyjnym. Każdej klasie zostanie przypisana jedna sala lekcyjna, w której oprócz informatyki i zajęć sportowych odbywać się będą zajęcia ze wszystkich przedmiotów nauczania. Wydzielone zostaną oddzielne strefy dla poszczególnych poziomów nauczania, tj. klas I – III, klas IV – VI oraz klas VII - VIII.  Do każdej strefy przypisane będą oddzielne wejścia.  Przerwy międzylekcyjne uczniowie będą spędzać w strefach, w których znajdują się przypisane im sale lekcyjne. W strefie klas młodszych nie będzie dzwonków, dzieci spędzać będą  przerwy pod opieką wychowawców.

Wychowanie fizyczne i zajęcia ruchowe będą prowadzone w sali gimnastycznej lub przy sprzyjających warunkach pogodowych na boisku lub placu zabaw.

Zgodnie z zaleceniami MEN i GIS obecność uczniów na terenie szkoły powinna ograniczać się, o ile to możliwe wyłącznie do zajęć edukacyjnych. Uczniowie z klas VI – VIII zobowiązani będą do poruszania się po terenie szkoły (poza salami lekcyjnymi) w maseczkach ochronnych i zachowywania odpowiednich dystansów pomiędzy sobą. Maseczki będą również obowiązkowe w autobusach szkolnych.

Sale lekcyjne i korytarze będą regularnie wietrzone i dezynfekowane. Przy wejściu do szkoły wszystkich uczniów i pracowników obowiązywać będzie dezynfekcja rąk. Obecnie pracujemy nad szczegółowymi procedurami, które obowiązywać będą na terenie placówki z uwzględnieniem postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów lub  pracowników szkoły. Procedury zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w plikach szkoły w Librusie. Zostaną przedstawione również Państwu na zebraniach, które zaplanowaliśmy na 7 i 8 września br. on-line z wykorzystaniem platformy Teamsa.

Na terenie szkoły nie będzie sklepiku szkolnego. Na stołówkę uczniowie będą  przechodzić według ustalonego harmonogramu z podziałem na grupy.
Zmienią się również zasady funkcjonowania świetlic szkolnych, które będą zapewniały opiekę dzieciom przed i po zajęciach lekcyjnych.

Inauguracja roku szkolnego

W związku z sytuacją epidemiczną tegoroczne rozpoczęcie roku  w dniu 1 września br. przyjmie formę spotkań klasowych z wychowawcami według niżej zamieszczonego  harmonogramu.

Harmonogram rozpoczęcia roku szklnego 2020/2021 dla klas I-VIII

Podczas spotkania z wychowawcami nastąpi wręczenie świadectw promocyjnych uczniom, którzy nie odebrali ich w czerwcu. Ponadto wychowawcy przekażą informację o planie zajęć oraz zapoznają uczniów z najważniejszymi zasadami funkcjonowania szkoły w okresie obowiązywania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa.

Wszyscy rodzice oraz uczniowie obowiązani są do posiadania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice). Przed wejściem do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.

Apeluję, by w spotkaniach z wychowawcami z oddziału przedszkolnego oraz klasy 1 SP brał udział najwyżej jeden rodzic.
W przypadku dzieci starszych (kontynuujących naukę) udział rodziców w spotkaniach inauguracyjnych nie jest wskazany.

Z poważaniem
Ewa Solnikowska
Dyrektor Szkoły

 

27/08/2020

Komunikat dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych

Zapraszam Państwa na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, które odbędzie się 1 września br. o godz. 11.00 na sali gimnastycznej szkoły przy ul. Głównej 63 w Kobylnicy.
Na spotkanie proszę wchodzić bezpośrednim wejściem do sali gimnastycznej.

Wszyscy rodzice obowiązani są do posiadania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice). Przed wejściem do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.
Apeluję, by w spotkaniu brał udział najwyżej jeden rodzic / opiekun dziecka.

Z poważaniem
Ewa Solnikowska
Dyrektor Szkoły

 

27/08/2020

WYNIKI REKRUTACJI 2020/2021

Podstawa prawna:

Listy uczniów klas pierwszych  w roku szkolnym 2020/2021

Listy dzieci oddziałów przedszkolnych  w roku szkolnym 2020/2021

Listy uczniów klas czwartych  w roku szkolnym 2020/2021

 

25/08/2020


Uniwersytet Młodych Robotyków zaprasza na zajęcia z robotyki i nauki programowania dzieci w wieku szkolnym, które odbywają się w LEGO® Education Innovation Studio (sala 203G).

Rekrutacja online na nowy rok szkolny 2020/2021 już ruszyła. Aby zapisać dziecko na zajęcia należy wypełnić
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

15/07/2020

Wyprawka dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy do pobrania poniższych załączników.

Wyprawka sześciolatka

Wyprawka ucznia klasy I